Zastosowanie

Dla sektora tego Celko Chemical rozwinęła kompletny zestaw produktów, który, w zależności od przypadku, może zawierać "kombinacje synergiczne": inhibitory korozji, inhibitory twardych osadów, dyspergatory, biocydy itd.


Systemy jednoprzeplywowe
Celkard S515
Inhibitor korozji i kamienia kotlowego dla systemow o wysokich predkosciach przeplywu i niskiej temperaturze przy powierzchni metalu. Wysoka skutecznosc na powierzchniach ze stali weglowej i w obecnosci zelaza. Zalecany dla systemow klimatyzacyjnych.
Celkard S516
Wysokowydajny inhibitor kamienia kotlowego i osadu sluzowatego, dla wod twardych i zelazistych.
Celkard S517
Inhibitor korozji i kamienia kotlowego dla systemow dystrybucji wody pitnej.
Celkard S519
Wysokowydajny inhibitor kamienia kotlowego dla wod twardych w systemach o niskiej predkosci przeplywu i wysokiej temperaturze przy powierzchni metalu.

Otwarte uklady
recvrkulacyjne
Celkard R521
Wysokoskuteczny inhibitor kamienia kotlowego i osadow dla systemow chlodni kominowych.
Celkard R522
Srodek nie dopuszczajacy do powstawania osadu sluzowatego oraz dyspergator zelaza dla wodnych systemow recyrkulacyjnych.
Celkorr C534
Specyficzny inhibitor korozji dla miedzi i jej stopow w systemach jednoprzeplywowych lub recyrkulacyjnych.
Celkron T548
Inhibitor kamienia kotlowego i korozji dla wod twardych w ukladach chlodni kominowych. Specjalna synergiczna kombinacja inhibitorow organicznych i nieorganicznych.
Celkron T554
Inhibitor kamienia kotlowego i korozji katodowej (cynk stabilizowany) dla systemow chlodni kominowych.
Celkron T557
Kompletne inhibitory kamienia kotlowego, szlamu i korozji wielometalicznej dla twardych wod w systemach chlodni kominowych. Wysoka efektywnosc nawet w warunkach krytycznych i w obecnosci zanieczyszczen (olej, zawieszone ciala stale, etc.). Oparte na specjalnej, synergicznej, organiczno-molibdenowej formule.
Celkron T561
Kompletne, calkowicie organiczne obrobki dla twardej wody w systemach chlodni kominowych o zroznicowanej metalurgii. Wysoka efektywnosc nawet w warunkach krytycznych i w obecnosci zanieczyszczen (materia organiczna, zawiesina cial stalych, etc.)

Szeroka gama chemikaliów i specyficzne programy obróbki są w stanie wyjść naprzeciw praktycznym problemom związanym z najbardziej skrajnymi warunkami ruchowymi i zróżnicowaną charakterystyką wód uzupełniających, jakie mamy do dyspozycji, praktycznie we wszystkich układach wód chłodniczych:
  • Obiegi otwarte
  • Obiegi półotwarte (chłodnie kominowe)
  • Obiegi zamknięte

Obiegi Półotwarte
Celkide K652
Bakteriocyd organiczny zalecany szczegolnie do kontroli organizmow beztlenowych (bakterie siarkowe). Stosowany w dawkach uderzeniowych w srodowisku obojetnym lub lekko alkalicznym.
Celkide K655
Mikrobiocyd na bazie amino-pochodnych zwiazkow organicznych, o szerokim spektrum dzialania (glony, bakterie, grzyby). Dziala powierzchniowo, posiada wlasciwosci detergujace. Dawkowany uderzeniowo.
Celkide K656
Organiczny, bromowy srodek bakteriobojczy dla recyrkulacyjnych systemow chlodzacych. Synergiczny z chlorem. Dawkowanie uderzeniowe.
Celkide K657
Glono- i grzybobojczy srodek powierzchniowo czynny, zalecany do mikrobiologicznej kontroli ukladow wody obiegowej, pomocny w utrzymywaniu higieny w obiegach produkcyjnych przemyslu spozywczego.
Celkide K660
Mikrobiocyd o szerokim zakresie dzialania, na bazie pochodnych izo-tioazolonu. Zalecany dla obiegow silnie zanieczyszczonych.
Celkide K663
Organiczny srodek glono- i grzybobojczy, zalecany dla obiegow chlodni kominowych i podobnych. Moze bye dawkowany zarowno uderzeniowo jak i w sposob ciagly. Bardzo skuteczny jezeii chodzi o niektore algi wlokniste.
Celkide K665
Organiczny srodek bakterio- i glonobojczy dla ukladow wody chlodzacej. Czynny powierzchniowo. Zalecany dla obiegow o krotkim czasie retencji.
Celkide K667
Organiczny srodek bakterio- i grzybobojczy o szerokim zakresie dzialania, zalecany do kontroli flory beztlenowej i usuwania zapachow. Typowe zastosowanie w rafineryjnych ukladach wody chlodniczej i emulsjach wodno-olejowych.

Obiegi Półotwarte
Celkerse X690
Polimeryczny srodek zwilzajacy i biodyspergator zaiecany jako srodek wspomagajacy chlorowanie i obrobke biocydami.
Celkerse X693
Specjalna mieszanka polimerow o wlasciwosciach zwilzajacych i dyspergujacych zarowno dla organicznych jak i nieorganicznych cial stalych; zaiecany jako srodek wspomagajacy w: obrobkach usuwajacych kamien kotlowy, chlorowaniu i obrobkach biocydami.
Celkerse X694
Specyficzny srodek wspomagajacy chlorowanie; zwieksza efektywnosc mineralizacji substancji organicznych za pomoca chloru, przy bardzo niskim nadmiarze chloru wolnego. Wspomaga penetracje osadow organicznych i ich dyspersje.
Celkide X697
Specjalne kombinacje mikrobiocydow organicznych, srodkow wspomagajacych chlorowanie. Efekt synergiczny z halogenami.
 

Programy obróbki, z założenia innowacyjne, pozwalają na:

  • drastyczny spadek prędkości korozji aż do wartości niezauważalnych
  • całkowite zabezpieczenie przed tworzeniem się osadów organicznych i nieorganicznych
  • zapobieganie szybkiemu rozmnażaniu i rozpowszechnianiu się organizmów mikrobiologicznych i konsekwencjom z tym związanym (biofouling i zapoczątkowanie korozji mikrobiologicznej).
Powyższe rezultaty otrzymywane są bez wpływu na chemiczną charakterystykę ścieków, co jest olbrzymią zaletą, biorąc pod uwagę duże ilości wód przemysłowych wprowadzanych z powrotem do środowiska.

 
 
Ukladv zamkniete
Celkorr C580
Inhibitor korozji dla wody zdemineralizowanej recyrkulujacej w systemach zamknietych o roznej metalurgii. Oparty na borze i azotynie.
Celkorr C581
Inhibitor korozji dla wody zdemineralizowanej recyrkulujacej w ukladach zamknietych o zroznicowanej metalurgii. Nie zawiera azotynow. Bardzo skuteczny w niskich dawkach.
Celkorr C582
Inhibitor korozji i szlamu dla zmiekczonej i zdemineralizowanej wody recyrkulujacej w ukladach zamknietych o zroznicowanej metalurgii. Nie zawiera azotynow.
 
System przemywania spaiin
Celkard S511
Inhibitor kamienia kotlowego i czynnik kondycjonujacy zelazo dla wody recyrkulujacej w systemach przemywania spaiin w przemysle stalowym lub w podobnych zastosowaniach.
Celkard S513
Inhibitor kamienia kotlowego, peptyzator dla wody recyrkulujacej w systemach przemywania spaiin w przemysle stalowym lub w podobnych zastosowaniach.
Celkard S514
Inhibitor kamienia kotlowego, czynnik nie dopuszczajacy do powstawania osadu sluzowatego dla wody recyrkulujacej w systemach przemywania spaiin w przemysle stalowym lub w podobnych zastosowaniach. Poprawia wychwytywanie czasteczek stalych.
Obrobka "on line"
Celklean P590
Srodek kondycjonujacy (oczyszczanie i pasywacja) dla wstepnej obrobki powierzchniowej w nowych wodnych systemach recyrkulacyjnych.
Celklean P591
Srodek oczyszczajacy, inhibitor korozji i pasywator dla obrobek kwasnych (w procedurach czyszczenia w ruchu).
Celklean P593
Detergent, pasywator dla wstepnych obrobek obojetnych lub alkalicznych przeprowadzanych w trakcie trwania procesow technologicznych.
 
Wody Chłodnicze Odsalanie Wód Wód Początkowych i Ścieków Przemysłowe Trawienia Chemiczne
Cykle Termiczne woda/para Proces Spalania Procesy Produkcyjne w Cukrowniach Procesy Produkcyjne w Fabrykach Papieru
  Zastosowanie
Celko Chemical s.r.l.