Zastosowanie
 

Kondycjonowanie chemiczne obiegów wodno-parowych w systemach produkujących energię i w przemysłowych cyklach termicznych ogólnie, odbywa się za pomocą gamy stworzonych przez nas produktów.
W dziedzinie tej firma Celko Chemical jest awangardowa, jeśli chodzi o stosowanie nowych i skuteczniejszych formuł, które wyparły klasyczne produkty kondycjonujące (hydrazyna, siarczyn, fosforan, homopolimery itd.) na korzyść substancji o wiele bardziej skutecznych i bezpieczniejszych również z punktu widzenia toksykologicznego i środowiskowego.

 


 
 
Systemy nisko- i średniociśnieniowe
Celkard B710
Produkt organiczny o właściwościach kompleksujących, służy do kontroli zanieczyszczeń twardością i olejami w kotłach. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (FDA-Food And Drugs Administration-Urząd Do Spraw Żywności i Lekarstw).
Celkard B712
Organiczny, zapobiegający tworzeniu sie kamienia i szlamu środek kondycjonujący dla kotłów zasilanych wodą zmiękczoną, o wysokiej twardości szczątkowej. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (FDA).
Celkerse B715
Kompleks polimeryczny środków dyspergująco-pepetyzujacych dla kontroli zawiesin ciał stałych, żelaza i innych zanieczyszczeń. Utrzymuje w idealnej czystości powierzchnie wewnętrzne kotła. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (FDA).
Celnox B720
Produkt na bazie organiczno-nieorganicznej, służący do kondycjonowania i usuwania tlenu z wody zasilającej kotły. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (FDA). Dopuszcza wysoką twardość szczątkową w wodzie zasilającej.
Celnox B721
Produkt na bazie organiczno-nieorganicznej, służący do kondycjonowania i usuwania tlenu z wody zasilającej kotły; zalecany dla wód zmiękczonych i o wysokiej alkaliczności. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym ( FDA ).
Celnox B722
Produkt na bazie całkowicie organicznej, służący do kondycjonowania i usuwania tlenu z wody zasilającej kotły. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (FDA).
Celnox B724
Celnox B727
Produkty nielotne, służące do kondycjonowania, usuwania tlenu i kontroli korozji w zamkniętych obiegach gorącej wody. Dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym ( FDA ), a także w układach centralnego ogrzewania.
Celnox V730
Produkt na bazie organicznej, służący do kompletnej obróbki kondycjonującej i usuwającej tlen w cyklach wodno-parowych; częściowo lotny. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym zgodnie z limitami FDA.
Celnox V750
Specyficzny, nielotny inhibitor korozji dla sieci powrotnej kondensatu. Dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym ( FDA ).
 
 
 
Specjalne produkt
Celnox B730x
Specjalny produkt służący do stopniowego czyszczenia będących w ruchu kotłów parowych (do 80 ATA) i obiegów ciepłej wody. Jest w stanie skutecznie usunąć prawie wszystkie powszechnie występujące związki powodujące tworzenie się osadów w kotłach (oprócz czystej SiO2 i miedzi metalicznej). Stosowany jest w połączeniu z podstawową obróbką Celnox.
Celnox B740x
Specjalny produkt służący do czyszczenia i pasywacji kotłów uruchamianych po postoju remontowym, szczególnie polecany po częściowej wymianie rur.
 

 

Na podstawie parametrów ruchowych typowych dla systemów energetycznych o których mowa (ciśnienie podczas pracy, rodzaj kotłów, jakość wody, metalurgia, zanieczyszczenia, itd.), stosowane są obróbki przy użyciu produktów wielofunkcyjnych mających, w zależności od przypadku, właściwości odtleniające, alkalizujące, dyspergujące, kompleksujące, itd.

Technologia Celko okazała się szczególnie skuteczna jeśli chodzi o ochronę turbin i kondensatorów w elektrowniach.


Systemy srednio-i
wysokocisnieniowe
Celkorr V751
Specyficzny inhibitor korozji dla ukladow para/kondensat, oparty na skladnikach blonotworczych. Dopuszczony do stosowania w przemysle spozywczym i farmaceutycznym zgodnie z limitami PDA.
Celkroth B112
Celkroth B115
Srodki przeciwpieniace nie zawierajace krzemu.
Celkorr V752
Specyficzny, lotny, organiczny inhibitor korozji, srodek alkalizujacy, dla ukladow odzysku kondensatu. Dopuszczony w przemysle spozywczym i farmaceutycznym, zgodnie z limitami PDA.
Celnox V753
Organiczny srodek, sluzacy do kondycjonowania pH, alkalizowania calego cyklu termicznego. Charakteryzuje sie szerokim przedzialem, jezeli chodzi o wspolczynnik dystrybucji para/woda.
Celnox V754
Srodek organiczny, sluzacy do kondycjonowania wody kotlowej i alkalizowania kondensatu.
Celnox V771
Celnox V772
Produkty calkowicie organiczne, lotne, nie zawierajace hydrazyny, sluzace do kompletnej obrobki ukladow produkcji pary, zasilanych ultra-czysta woda (elektrownie). Wysoka efektywnosc usuwania tlenu i kondycjonowania pH w calym systemic.
Celnox V773
Srodek calkowicie organiczny, nie zawierajacy hydrazyny, sluzacy do kompletnej obrobki wysokocisnieniowych ukladow produkcji pary (do 120 ATA). Bardzo efektywnie usuwa tlen i kondycjonuje pH w calym ukladzie. Sladowe zanieczyszczenia zobojetniane sa przez specjalne, stabilne termicznie, nielotne srodki kondycjonujace; dopuszczalne sa niewielkie przecieki alkaliczne z instalacji demineralizacji.
Celnox V774
Produkt calkowicie organiczny, nie zawierajacy hydrazyny, sluzacy do kompletnej obrobki wysokocisnieniowych (do 120 ATA) przemyslowych cyklow termicznych. Wlasciwosci podobne do Celnoxu V773; szczegolnie zalecany przy sladowej obecnosci zanieczyszczen organicznych (olej, materia organiczna), powodujacych spadek pH w wodzie kotlowej.
Celnox V775
Nie zawierajacy hydrazyny srodek sluzacy do kompletnej obrobki wysokocisnieniowych przemyslowych cyklow termicznych. Tworzy energiczny efekt buforowy w wodzie kotlowej i nie dopuszcza do spadkow pH spowodowanych czestymi zanieczyszczeniami organicznymi. Skutecznosc podobna do Celnoxu V773.
 
 
 
Wody Chłodnicze Odsalanie Wód Wód Początkowych i Ścieków Przemysłowe Trawienia Chemiczne
Cykle Termiczne woda/para Proces Spalania Procesy Produkcyjne w Cukrowniach Procesy Produkcyjne w Fabrykach Papieru
  Zastosowanie
Celko Chemical s.r.l.