Zastosowanie
 

Produkty specyficzne, opracowane dla zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z tworzeniem się osadów organicznych i nieorganicznych, korozji i oczyszczania zarówno odsalaczy wody morskiej (MFS), jak i membran odwróconej osmozy.

   
   
Odwrocona osmoza
Celkerse D403
Celkerse D404
Srodki polimeryczne, nie dopuszczajace do tworzenia sie osadu sluzowatego dla membran instalacji odwroconej osmozy.
Celkerse D405
Celkerse D406
Srodki polimeryczne, nie dopuszczajace do tworzenia sie osadu sluzowatego dla membran instalacji odwroconej osmozy; szczegolnie zalecane przy obecnosci zeiaza w formie rozpuszczalnej tub zawiesiny.
Celklean D420
Celklean D423
Specjalne srodki chemiczne o wlasciwosciach czyszczacych dla zespolow instalacji odwroconej osmozy.
     
 

Wyparki MSF
Celkard D435
Wysokowydajny srodek nie dopuszczajacy do tworzenia sie kamienia kotlowego dla urzadzen odparowywujacych wode morska. Eliminuje koniecznosc uzupelniania kwasowosci.
Celkard D436
Srodek nie dopuszczajacy do tworzenia sie kamienia kotlowego dla urzadzen odparowywujacych wode morska. Obniza dawkowanie kwasu siarkowego i nie dopuszcza do osadzania sie szlamu. Zalecany przy produkcji wody pitnej przez instalacje MSF.
Celkorr D458
Lotny, hamujacy korozje srodek alkalizujacy dla linii pary/kondensatu w urzadzeniach odparowywujacych wode MSF.
Celkroth D130
Srodek przeciwpienny dla wod zasilajacych urzadzenia odparowywujace wode MSF.
 
 
 
Wody Chłodnicze Odsalanie Wód Wód Początkowych i Ścieków Przemysłowe Trawienia Chemiczne
Cykle Termiczne woda/para Proces Spalania Procesy Produkcyjne w Cukrowniach Procesy Produkcyjne w Fabrykach Papieru
  Zastosowanie
Celko Chemical s.r.l.