Najwyższa Jakość
Celko Chemical Quality Management System is certified to be compliant with UNI EN ISO 9002 standard for the EA 12 field of activity: Production and sale of industrial chemical additives


Celem przewodnim Celko Chemical jest optymalne rozwiązanie praktycznych problemów klienta, przy jednoczesnym przywiązywaniu szczególnej wagi do ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, dzięki użyciu produktów nietoksycznych.

Podstawowym zadaniem specjalistów Celko jest zatem badanie problemu, samego w sobie jak i w zakresie całego systemu, w celu znalezienia jak najbardziej odpowiednich rozwiązań technicznych i ekologicznych, mając jednocześnie na uwadze maksymalną oszczędność w eksploatacji urządzeń.

W związku z tym ocena jest dokonywana "przypadek po przypadku", co pozwala na odcięcie się od dawnej filozofii, dążącej do standaryzacji technik i daremnego poszukiwania jak najtańszych chemikaliów jako głównego celu.

Nasz sektor jest sektorem techników i dla techników.


Badania Naukowe

Eksperymentowanie jest energią życiową przedsiębiorstwa. Bodziec, pochodzący od najtrudniejszych wymagań ruchowych na instalacjach przemysłowych, stymuluje w sposób ciągły badaczy firmy Celko do wydrębniania i opracowywania nowych produktów i technik obróbki chemicznej ekologicznie odpowiadających wymogom przyszłości.Właśnie w tym kierunku działa Celko Chemical, zapoznając się na bieżąco z nowymi odkryciami i produkcją przemysłu syntezy i polimerów, mając na celu zarówno progresywne ulepszanie właściwości chemikaliów jak i ochronę środowiska.

Celko Chemical s.r.l.