Zastosowanie
   
 
 

Zestaw kompletny polielektrolitów anionowych, niejonowych i kationowych zarówno płynnych, jak i w proszku, flokuantów pierwszorzędowych i środków przeciwpieniących dla rozwiązania problemów klarowania i flokuacji wód odpływowych miejskich i przemysłowych.   
   
Klarowanie Wody
Celklar F850A
Celklar F857A
Sproszkowane polielektrolity anionowe o wysokiej wadze czasteczkowej, obnizajace ladunek jonowy, przeznaczone do klaryfikacji wody oraz wszystkich innych procesow, gdzie wymagana jest koagulacja cial staiych i koloidow.
Celklar F860A
Celklar F865A
Plynne (emulsje) polielektrolity anionowe o wysokiej wadze czasteczkowej, obnizajace ladunek jonow.
Celklar F842N
Celklar F843N
Sproszkowane, o wysokiej wadze czasteczkowej, polielektrolity niejonowe.
Celklar F880C
Celklar F8887C
Sproszkowane, o wysokiej wadze czasteczkowej polielektrolity kationowe przeznaczone dla zatezania szlamu, flotacji oleju, klaryfikacji wody itp.
Celklar F892C
Celklar F896C
Plynne (roztwory lub emulsje) polielektrolity kationowe przeznaczone dla klaryfikacji wody, rozdzielania oleju, filtracji wody ( srodki wspomagajace) itp.
Celklar E670
Celklar E673
Polimeryczne emulgatory emulsji typu olej w wodzie.
Celkroth E121
Celkroth E125
Srodki przeciwpienne krzemowe i nie zawierajace krzemu (oleje i emulsje).
     
 
 
Zanieczyszczenie
powietrza
Celkoat E680
Przeciwpylowe, blonotworcze specjalne kombinacje polimeryczne przeznaczone do ochrony srodowiska i oszczedzania energii (elektrownie zasilane weglem, kopalnie, cementownie, przemysl stalowy, itp.).
 
 
 
Zanieczyszczenie
olejami
Celklean E390
Celklean E393
Srodki pochlaniajace olej, przeznaczone dla ochrony srodowiska, zapewnienia bezpieczenstwa oddzialow produkcyjnych, oczyszczania wody.
 
 
 
Wody Chłodnicze Odsalanie Wód Wód Początkowych i Ścieków Przemysłowe Trawienia Chemiczne
Cykle Termiczne woda/para Proces Spalania Procesy Produkcyjne w Cukrowniach Procesy Produkcyjne w Fabrykach Papieru
  Zastosowanie
Celko Chemical s.r.l.