Serwis Techniczny

Przy stawianiu sobie najwyższej jakości, jako głównego celu, serwis techniczny jest podstawą Celko Chemical, niezbędną dla osiągnięcia wszystkich zakładanych rezultatów, związanych z zastosowaniem poszczególnych technologii.

 


Doradztwo techniczne, które Celko Chemical "dostarcza" użytkownikom swoich technologii, nie kończy się w momencie opracowania i dobrania odpowiedniej technologii obróbki, ale trwa nadal, podczas normalnej eksploatacji instalacji, w postaci interwencji technicznych, takich, jak:

  • okresowe wizyty kontrolne na instalacji
  • inspekcje podczas postojów
  • badania szczególne, analizy chemiczne
  • uaktualnianie stosowanej technologii

Specjalista Celko posiada bardzo wysokie kwalifikacje osiągnięte dzięki długoletniemu specyficznemu doświadczeniu związanemu z pracą w naszym sektorze.
Znajduje także oparcie w laboratorium chemicznym, zaopatrzonym w najnowocześniejszą aparaturę.

Ponadto, dzięki ścisłej i efektywnej współpracy z firmami działającymi w dziedzinie inżynierii projektowej, aparatury kontrolno-pomiarowej i oprzyrządowania, specjalista Celko, dzięki swojej kompetencji, jest w stanie zajmować się problemami związanymi z bardzo zróżnicowanymi instalacjami pomocniczymi.

Celko Chemical s.r.l.