Technologie

Technologie chemiczne i "fine Chemicals" opracowywane i stosowane przez Celko Chemical są wynikiem długoletniej pracy wysoce wykwalifikowanych techników, efektem końcowym badań i eksperymentów laboratoryjnych w powiązaniu z doświadczeniem stosowania na instalacji.


Wyrażają zatem to, co najbardziej nowoczesne, a zarazem dostępne w następujących dziedzinach:


Technologie znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu; hutniczy, włókienniczy, chemiczny, maszynowy, rafinerie ropy naftowej, zakłady petrochemiczne, fabryki papieru, elektrociepłownie, cukrownie itd.

Celko Chemical interweniuje we wszystkich sytuacjach, w których zachodzi potrzeba zapobiegania czy rozwiązywania problemów praktycznych, związanych z tworzeniem się j twardych osadów, rozwojem zanieczyszczeń biologicznych i zjawiskami korozji.
Celem działalności firmy są zawsze:Program rozwiązywania problemów charakteryzuje poniższy schemat:

Celko Chemical s.r.l.